Covid-19 informasjon 18.04.21

Innhold

Kommuneoverlegen melder om:

Alle prøver fra nærkontakter og 8. trinn ved Valstrand skole er negative.

De fortsetter i smittekarantene, og testes igjen til uka.

Alle i ventekarantene har gått ut av denne.

Isolasjon: 4
Karantene 140

Det viktigste vi alle fortsatt gjør er

  • Hold avstand
  • Vask hender
  • Test deg ved mistanke om smitte
  • Hold deg hjemme når du er syk

Les mer om regler og anbefalinger her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/