Covid-19 informasjon 17.03.21

Innhold

Formannskapet har i dag vedtatt følgende:

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 og Birkenes kommunestyres vedtak i sak 107/20 05.11.2020 vedtas vedlagte forskrift om tiltak for å forbygge og motvirke overføring av koronavirus (covid-19) for Birkenes kommune. Forskriften erstatter forskrift av 08.03.2021 og trer i kraft 17.03.2021 kl. 17.00. Forskriften gjelder frem til 31.03.2021 kl. 24.00. Forskriften kunngjøres lett tilgjengelig på Birkenes kommunes nettside når den er vedtatt, samt i Norsk Lovtidend. Serveringssteder og treningssentre i kommunen orienteres om forskriften straks den er vedtatt.

Les hele forskriften her