Covid-19 informasjon 17.03.21 kl: 20.00

Innhold

Formannskapet i Birkenes vedtok 17.03.21: Forskrift for å forebygge og motvirke overføring av coronaviruset (covid 19) for Birkenes kommune, Agder.

Du kan lese hele forskriften her https://www.birkenes.kommune.no/nyhetsarkiv/forskrift-covid-19/

 

Vedtaket oppsummert:

 • Gjelder fra 17.03.21 kl: 17.00 til 31.03.21 kl: 24.00.
 • Tillatt med inntil 10 person på innendørs arrangement
 • For begravelser, bisettelser,  bryllup og barnedåper det tillat med inntil 10 personer, eller 100 personer dersom alle sitter på tilviste plasser
 • Barnebursdager i lånt/leid lokaler er tillatt dersom barna er fra samme kohort, det er lov med nødvendig antall voksne som tilrettelegger
 • Forbudt med flere enn 5 besøkende i private boliger (se presiseringene)
 • Serveringssteder skal  registrere besøkende
 • Ansatte på serveringssteder skal benytte munnbind der kan ikke kan overholde 1 meter
 • Det er ikke tillatt med skjenking etter alkohollovens kap. 4 og 5.
 • Treningssenter skal registrere  besøkende
 • De som venter på prøvesvar  eller er nærkontakt til de som venter på prøvesvar skal være i ventekarantene

 

Delta i dugnaden – dette er fortsatt det viktigste du gjør for å unngå smittespredning:

 • Hold avstand
 • Vask hender
 • Test deg ved mistanke om      smitte
 • Hold deg hjemme når du er syk

Hold ut, hold sammen – på avstand!

De nasjonale rådene finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-03-17-732