Covid-19 informasjon 16.03.21 kl: 20.00

Innhold

Kommuneoverlegen melder om:

Det er ikke meldt om nye smittetilfeller i Birkenes tirsdag kveld.

Personer som ble smittet i utbruddet for en drøy uke siden går nå ut av isolasjon. Tallet på smittede (isolasjon) og personer i karantene vil derfor reduseres de nærmeste dagene, dersom det ikke kommer nye smittetilfeller.

Status:
Isolasjon: 6 (12)
Karantene: 10 (15)

Det er nå kontroll på smittesituasjonen i Birkenes. Vi vil derfor ikke legge ut informasjon daglig. Dersom det skjer endring i smittesituasjonen, eller er grunnlag for annen covid-19 informasjon, vil dette bli lagt ut.

  • Hold avstan
  • Vask hender
  • Test deg ved mistanke om smitte
  • Hold deg hjemme når du er syk


Lokal forskrift som ble vedtatt av formannskapet 08.03.21. Gjelder fra 08.03.21 kl. 17.00 til 22.03.21 kl. 17.00 

Lokal forskrift

 
Nyttige lenker:

FHI (Folkehelseinstituttet) https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Nasjonale tiltak https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/