Covid-19 informasjon 15.04.21

Innhold

Kommuneoverlegen melder om:

En elev på 8.trinn ved Valstrand skole har testet positivt på koronaviruset.

Hele trinnet er satt i karantene.

Elevene og lærerne på trinnet skal teste seg i morgen, og deres familier er satt i ventekarantene inntil negativ test.

Andre familiemedlemmer trenger ikke å teste seg - kun hvis de har symptomer på covid-19.

Smittekilden er kjent.

Det viktigste vi alle fortsatt gjør er

  • Hold avstand
  • Vask hender
  • Test deg ved mistanke om smitte
  • Hold deg hjemme når du er syk

Les mer om regler og anbefalinger her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/