Covid-19 informasjon 15.03.21 kl: 20.00

Innhold

Kommuneoverlegen melder om:

Det er ikke meldt om nye smittetilfeller i Birkenes siste døgn.

Personer som ble smittet i utbruddet for en drøy uke siden begynner nå å gå ut av isolasjon. Tallet på smittede i Birkenes vil derfor reduseres framover.

Antall smittede:
Birkenes kommune: 12 (ingen nye siste døgn, og en personer er ute av isolasjon)

Antall personer i karantene er også kraftig redusert og er nå i overkant av 15  personer.

Innbyggerne har gjort en stor innsats den siste tiden for å begrense smittespredning. Tusen takk alle sammen!

  • Hold avstand
  • Vask hender
  • Test deg ved mistanke om smitte
  • Hold deg hjemme når du er syk


Lokal forskrift som ble vedtatt av formannskapet 08.03.21. Gjelder fra 08.03.21 kl. 17.00 til 22.03.21 kl. 17.00 

Lokal forskrift

 
Nyttige lenker:

FHI (Folkehelseinstituttet) https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Nasjonale tiltak https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/