Covid-19 informasjon 14.04.21

Innhold

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om en ny smittet med covid-19 i Birkenes

Dette er en kvinne i førtiårene som sannsynligvis er smittet på jobb i nabokommune.

Smittesporing pågår og det ser ut til å være få nærkontakter.

Det viktigste vi alle fortsatt gjør er

  • Hold avstand
  • Vask hender
  • Test deg ved mistanke om      smitte
  • Hold deg hjemme når du er syk

Les mer om regler og anbefalinger her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/