Covid-19 informasjon 14.03.21 kl:20.00

Innhold

Kommuneoverlegen melder om:

Kommuneoverlegen melder søndag kveld om en ny smittet i Birkenes. Smittesporing er gjennomført. Personen satt allerede i karantene og settes nå i isolasjon. Fire nærkontakter settes i karantene.

Antall smittede:
Birkenes kommune: 13 (12 i går)

 
Lokal forskrift som ble vedtatt av formannskapet 08.03.21. Gjelder fra 08.03.21 kl. 17.00 til 22.03.21 kl. 17.00 

Lokal forskrift

 
Nyttige lenker:

FHI (Folkehelseinstituttet) https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Nasjonale tiltak https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/