Covid-19 informasjon 13.04.21

Innhold

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 16. april:

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn  i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av  eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man  kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer  som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene  som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn  og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.  De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å  drive med aktiviteten.
 • Dersom  barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
 • Barn  og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt,  som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne      kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én  meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere  kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås,  undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks  10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men  likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for      kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste,   tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks  200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som   ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste,  tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for  å sikre dette.
 • Samme  anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun  tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det  skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

 

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/