Covid-19 informasjon 09.03.21 kl: 20.00

Innhold

Kommuneoverlegen melder om:

Kommuneoverlegen melder at det ikke er nye smittede i Birkenes tirsdag kveld.

Antall smittede:
Birkenes kommune: 11  (ingen nye siden søndag kveld)

Utbruddet ser ut til å være under kontroll, men situasjonen følges nøye. Det er fortsatt viktig å følge opp lokale tiltak og anbefalinger.

Vi minner om at testkapasiteten ved Birkenes legesenter er god og oppfordrer sterkt alle som har symptomer eller er nærkontakter om å teste seg. Ring Birkenes legesenter på tlf. 37278980 for avtale.

  • Hold avstand
  • Vask hender
  • Test deg ved mistanke om smitte
  • Hold deg hjemme når du er syk

 

Neste informasjon kommer onsdag 10. mars kl. 20.00. Dersom det er endringer vil det også komme informasjon kl. 12.00.

Lokal forskrift som ble vedtatt av formannskapet 08.03.21. Gjelder fra 08.03.21 kl. 17.00 til 22.03.21 kl. 17.00

Lokal forskrift

 

Nyttige lenker:

FHI (Folkehelseinstituttet) https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Nasjonale tiltak https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/