Covid-19 informasjon 09.03.21 kl: 12.00

Innhold

Statusoppdatering

Kommuneoverlegen melder at det ikke er nye smittede i Birkenes siste døgn.

Antall smittede:
Birkenes kommune: 11  (ingen nye fra i går)

Antall personer i karantene vil være i endring utover i uka etter hvert som husstandsmedlemmer går ut av karantene. Vi kommer derfor kun til å informere om antall innbyggere i karantene i forbindelse med nye smittetilfeller.

Vi minner om at testkapasiteten ved Birkenes legesenter er god og oppfordrer sterkt alle som har symptomer eller er nærkontakter om å teste seg. Ring Birkenes legesenter på tlf. 37278980 for avtale.

 

  • Hold avstand
  • Vask hender
  • Test deg ved mistanke om smitte
  • Hold deg hjemme når du er syk

 

Fra og med onsdag 10. mars vil vi komme ut med fast informasjon kl. 20.00. Ved endringer vil det i tillegg komme informasjon kl. 12.00.

Lokal forskrift som ble vedtatt av formannskapet 08.03.21. Gjelder fra 08.03.21 kl. 17.00 til 22.03.21 kl. 17.00

https://www.birkenes.kommune.no/nyhetsarkiv/hastevedtak/

Lokal forskrift

 

Nyttige lenker:

FHI (Folkehelseinstituttet) https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Nasjonale tiltak https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/