Covid-19 informasjon kl: 12.00

Innhold

Kommuneoverlegen melder om:

Koronaklinikken testet over 50 personer lørdag, over halvparten av resultatene foreligger og det er hittil ikke mer enn tre smittede, de samme tre som ble kjent i går kveld.

Det testes videre i dag.

Smittesporingsteamet forsetter arbeidet med å kapsle inn utbruddet.

Antall smittede (i isolasjon):
Lillesand kommune: 9
Birkenes kommune: 10

Antall i karantene:
Lillesand kommune: 220
Birkenes kommune: 170

 • Hold avstand
 • Vask hender
 • Test deg ved mistanke om smitte
 • Hold deg hjemme når du er syk

 
Hastevedtak som trer i kraft fra 07.03.21 Kl.00.00.

 

Lenke til hastevdtak

 

Presiseringer tiltak

Anbefalinger fra kommuneoverlegen

 • Èn-til-èn-virksomheter (altså frisører, fysioterapeuter osv.) skal følge forsterkede tiltak i veilederen for slike virksomheter
 • Anbefaling om at virksomheter benytter hjemmekontor i den grad det mulig.
 • Anbefaling om bruk av munnbind i det offentlig rom innendørs der det ikke er mulig å opprettholde minst to meters avstand. Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år
 • Unngå unødvendige reiser og handle mest mulig lokalt.
  Presisering: Reise til jobb, for dem som ikke har mulighet for hjemmekontor, regnes som en nødvendig reise.
 • Anbefaler at alle laster ned «smittestopp-appen».

 

Barnehager og skoler

 • Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler opprettholder gult nivå.
 • Studenter som skal ha praksis i skole og barnehage fortsetter med det som planlagt.
 • Lillesand videregående skole settes i rødt nivå, gjeldende fra mandag 8. mars. Følg med på skolens hjemmeside for informasjon.

Institusjoner og omsorgsboliger

 • Alle ansatte ved institusjoner, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester I Birkenes kommune pålegges å fortsatt bruke munnbind. I første omgang frem til og med 15. mars.
 • Birkenes fortsetter  å stenge for besøk frem til 15. mars. Besøk til alvorlig syke og døende avtales med personalet. Heldøgns omsorgsboliger vil ha låste ytterdører, men besøk kan avtales med personalet. Selv om de fleste beboere og tjenesteytere er vaksinert, gjøres dette av hensyn til smitte blant ansatte for å sikre at Birkenes kommune klarer å opprettholde nødvendige tjenester. 
        
       

Nyttige lenker:

FHI (Folkehelseinstituttet) https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Nasjonale tiltak https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/