Covid-19 informasjon 11.03.21 kl: 20.00

Innhold

Kommuneoverlegen melder om:

Det er ikke meldt om nye smittede i Birkenes siste døgn.

Antall smittede: Birkenes kommune: 12 (uforandret siste døgn)


Inntrykket er at innbyggerne i Birkenes har tatt smittesituasjonen den siste uken på alvor. Takk for den innsatsen dere gjør for å begrense smitte.

  • Hold avstand
  • Vask hender
  • Test deg ved mistanke om smitte
  • Hold deg hjemme når du er syk


Vi minner om at det fortsatt er svært viktig å følge opp lokale tiltak og anbefalinger.

Lokal forskrift som ble vedtatt av formannskapet 08.03.21. Gjelder fra 08.03.21 kl. 17.00 til 22.03.21 kl. 17.00 

Lokal forskrift

 

Nyttige lenker:

FHI (Folkehelseinstituttet) https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Nasjonale tiltak https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/