Bredbåndavtalene er signert

Innhold

Torsdag formiddag ble avtalene som sikrer utbygging av bredbånd fra Senumstad til Furholt, fra Vassbotn til Solheim og fra Ogge til Skreros signert av Telenor og Birkenes kommune.

Signering

SIGNERING: Tom Olstad (t.v.) og Anders Berge-Westgaard signerer utbyggingsavtalene, mens Aud Helen Bergland overvåker seansen.

– Det er en gladdag i Birkenes i dag, sier Anders Berge-Westgaard, regional utviklingsansvarlig i Telenor. Han kommer ikke tomhendt til kantina på kommunehuset. I tillegg til en gedigen blaudis har han med seg avtalene som sikrer at innbyggerne i de tre utvalgte områdene endelig kan se fram til å få bredbånd. Fra før er det gjort avtale om utbygging på Håbbesland og Røynås, mens Telenor på eget initiativ vil bygge ut kommersielt bredbånd i Herefoss og Ydderdalen.

Berge-Westgaard kan fortelle at Telenor lenge har hatt lyst til å bygge ut i Birkenes, men at det har vært utfordrende kostnadsmessig, på grunn av store avstander og relativt få husstander.

– Men nå er vi i gang, sier han fornøyd og skisserer byggestart i september-oktober i år.

Fornøyd økonomisjef

Økonomisjef Tom Olstad, som signerer avtalene på vegne av Birkenes kommune, er ikke mindre fornøyd.

– Det skal bli en glede å få koblet disse områdene på bredbånd, sier han.

– Vi har hatt dialog i mange år, men det er først de siste årene vi har innsett at kommunen må inn med mer av finansieringen. Det ligger i bunnen av disse prosjektene, presiserer økonomisjefen.

Drøyt 20 millioner

Til sammen vil det koste i overkant av 20 millioner kroner å bygge ut bredbånd i de tre områdene. Kostnadene dekkes omtrent likt mellom Birkenes kommune/Agder fylkeskommune og Telenor. På den dyreste strekningen – Senumstad-Furholt med 49 husstander og ti potensielle hytteabonnenter – bidrar kommunen/fylkeskommunen med 3,7 millioner. På de øvrige to strekningene – Vassbotn-Solheim med 32 husstander og to potensielle hytteabonnenter og Ogge-Skreros med 42 husstander og syv potensielle hytteabonnenter – bidrar kommunen/fylkeskommunen med henholdsvis to og tre millioner. 

Salgsstart til sommeren

I løpet av sommeren skal salget være i gang. Da vil husstandene i de utvalgte områdene få besøk på døra av Telenors selgere. En relativt hyggelig jobb, skal vi tro Berge-Westgaard.

– Sånne prosjekter som dette er det gøyeste å selge. Det eneste problemet er at selgerne klager over at de må på slankekur etterpå. De blir jo bedt inn på kake og kaffe overalt, spøker han.

Moderniseringsdirektør i Telenor, Arne Quist Christensen, er imponert over satsinga fra kommunens og fylkeskommunens side.

– Vi har jobba med Birkenes i mange år, og det er utrolig moro at vi har fått til dette, sier han fra  Berge-Westgaards medbragte dataskjerm.

Ikke glemt

Enhetsleder for kommunikasjon og kultur, Aud Hellen Bergland, har ledet Birkenes kommunes forhandlinger med Telenor. Hun kan berolige beboere i områder som foreløpig ikke er tilgodesett med utbyggingsavtaler.

– Vi får mange henvendelser fra folk som spør «Er vi glemt?», forteller hun. Glemt er de imidlertid ikke.

– I løpet av våren legger vi nye områder ut på anbud sammen med DDA (Det Digitale Agder). Vi håper på å få gjennomslag for minst to-tre av dem, opplyser enhetslederen.

Kaga 

KAGA: Blaudisen Telenors Anders Berge-Westgaard hadde med viste tydelig hva som skulle markeres.