Både fysiske og digitale utvalgsmøter

Innhold

Noen av de politiske utvalgsmøtene i årets første møterunde vil foregå fysisk i møterom, andre vil bli avviklet som fjernmøter på Microsoft Teams.

Møterunde 1/2021 starter mandag 25. januar med møte i Utvalg for samfunns-, steds- og næringsutvikling (USSN). Møtet vil finne sted i møterom Himmelsyna i 3. etasje over helsestasjonen på Birkeland. Møtestart er klokka 18.00.

Tirsdag 26. januar møtes Utvalg for oppvekst, helse og velferd (UOHV) i Valstrand kulturarena. Møtet starter 18.00, med omvisning i kulturarenaen og på Gamle Valstrand.

Møtedagen onsdag 27. januar starter med møte i Administrasjonsutvalget klokka 08.30 og fortsetter med møte i Planutvalget klokka 10.00, før Formannskapet runder av møtedagen fra 12.00. Alle disse tre møtene vil foregå digigalt, det vil si som fjernmøter i Microsoft Teams.

Det er mulig å melde seg på som tilhører til alle møtene. På grunn av koronarestriksjonene vil det være svært få publikumsplasser tilgjengelige under de fysiske møtene. Du kan melde deg på ved å sende e-post med navn og mobilnummer til møtesekretær Bjørn Vidar Lie, e-post:  bjorn.vidar.lie@birkenes.kommune.no

Blant sakene som skal behandles denne møterunden er samskapingssenter på Birkeland, detaljregulering av Senumstad bru og bygging av tilrettelagte leiligheter for unge voksne og voksne med funksjonsnedsettelse. Se møteinnkallinger og sakspapirer her 

Det er foreløpig ikke avgjort hvor eller hvordan kommunestyremøtet torsdag 4. februar vil bli avviklet. Dette vil bli kunngjort senere.