Åpen kontordag om vindparken Oddeheia/Bjelkeberg

Innhold

Tirsdag 5/11 mellom 16.00 og 17.30 og onsdag 6/11 mellom 15.00 og 19.00 vil utbyggeren ha åpen kontordag i møterom Flaksvann i 2. etasje på kommunehuset.

Selskapet som har fått konsesjon for å bygge vindkraftverk på Oddeheia og Bjelkeberg, RWE (tidligere EON), er i gang med de detaljerte planene for anleggene. Denne planen heter Miljø-, transport og anleggsplan (MTA), som inkluderer detaljplan. MTA-planen skal konkretisere utbyggingsplanene for vindkraftverket innenfor rammene som er gitt i konsesjonen. Planen skal inneholde teknisk beskrivelse, plassering av veier og turbiner i kart. Videre skal planen sikre at utbygger tar hensyn til den informasjonen som er kommet fram om miljø og samfunn gjennom konsekvensutredningene.
RWE inviterer alle som har spørsmål eller ønsker å se foreløpige detaljerte planer til den åpne kontordagen på kommunehuset på Birkeland. Prosjektet vil stille med sentrale personer som kan besvare spørsmål. Det legges ikke opp til felles informasjon, men direkte dialog med den enkelte.