Forslag til planstrategi for Birkenes kommune 2020-2024

Innhold

Kommunen inviterer med dette innbyggere og andre interessenter til å komme med innspill til planstrategien. Frist: 13. oktober 2020

Birkenes kommune har utarbeidet et forslag til ny planstrategi for den kommende planperioden (2020-2024). En planstrategi er et verktøy hvor kommunen tar for seg planbehovet i perioden og prioriterer hva den skal jobbe med i den neste perioden. Dersom du har innspill til denne kan du sende det inn til kommunen før 13. oktober 2020. Den endelige planstrategien skal vedtas av kommunestyret i løpet av høsten.  

Innspill sendes via e-post til postmottak@birkenes.kommune.no eller via post til Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland.

FORSLAG TIL PLANSTRATEGI 2020-2024

BAKGRUNNSDOKUMENT PLANSTRATEGI 2020-2024

OVERSIKTSDOKUMENT OVER FOLKEHELSEN I BIRKENES KOMMUNE 2020