Forslag til planstrategi 2020-2024

Innhold

Birkenes kommune skal i desember 2020 vedta ny planstrategi for Birkenes kommune for perioden 2020-2024.

I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 andre ledd presenteres her kommunens forslag til vedtak minimum 30 dager før forslaget skal behandles av kommunestyret. Forslaget som skal presenteres består av to dokumenter:

  1. Planstrategi for Birkenes 2020-2024
  2. Bakgrunnsdokument planstrategi 2020-2024

Forslaget skal behandles i kommunestyret 10. desember 2020.

PLANSTRATEGI 2020-2024

BAKGRUNNSDOKUMENT