Stortingsvalg 2021

Innhold

Velkommen til valgsidene for Birkenes kommune. Her finner du aktuell og nyttig informasjon om stortingsvalget 2021.

Les mer om STORTINGSVALGET 2021

Tidligstemming 1. juli- 9. august 2021

Hvis du ikke kan stemme på valgdagen(e), eller i tidsrommet for den ordinære forhåndsstemmegivningen, kan du tidligstemme fra 1. juli 2021 til 9. august 2021. Du behøver ikke å tidligstemme i den kommunen du bor i.

Du må selv kontakte den kommunen du vil tidligstemme i og avtale tidspunkt for stemmegivningen. Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.

Epost: servicetorv@birkenes.kommune.no 

Telefon: 37281500 (hverdager 9-15)

Servicetorvets åpningstider i juli:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 10-13

Onsdag: stengt

Tidligstemmer du i en "fremmed" kommune vil stemmen din bli sendt til den kommunen der du er manntallsført. 

Står du i manntallet?

Dersom du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortings- og sametingsvalget 2021.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Birkenes kommune på følgende steder:

Birkeland: Kommunehuset, Biblioteket

Herefoss: Herefoss Mat

Engesland: Engesland Handel

Manntallet blir liggende ute på disse stedene fra og med 13. juli og fram til og med valgdagen 13. september 2021. Har du flyttet til en annen kommune og Folkeregisteret ikke har mottatt melding om flytting innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme i vår kommune, og vi sender forhåndsstemmen til din tidligere bostedskommune.

Står ikke navnet ditt i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes: Birkenes kommune, Valgstyret, Pb 115, 4795 Birkeland Valgstyre

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

 • er norsk statsborger
 • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge
Elektronisk valgkort

Ved årets stortingsvalg får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Du vil motta det i din digitale postkasse eller i Altinn.

Dersom du har reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har benyttet ID-porten de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt i posten.

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer tid om du har lastet det ned ved stemmegivningen.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. 

Valg i pandemi - smittevern

Vi vil til en hver tid forholde oss til de nasjonale og lokale smittevernregler som er gjeldende.

Vi har et felles ansvar og minner om at vi alle i stemmelokalet:

 • forholder oss til gjeldende smittevernregler
  • holder oss borte ved symptomer på Covid-19
  • bruker tilgjengelig håndsprit ved inn- og utgang
  • holder avstand

Vi ber om at velger:

 • oppholder seg i stemmelokalet mindre en 15 minutter
 • benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme.

Karantene eller isolasjon:

Er du i karantene eller isolasjon i forhåndsstemmeperioden:

 • vurderer du muligheten for å komme etter at karantenetiden opphører
 • kan du ringe Servicetorvet for avtale. Siste frist for å melde behov er fredag 10. sept. kl 10:00

Alternativene er å stemme ved kommunens karantenestemmested eller ved hjemmestemming.

Er du i karantene på valgdag:

 • kan du benytte deg av kommunens «karantenestemmested», en «drive-in»-løsning som gjør at du kan stemme ute, og dermed overholde smittevernreglene.

Nærmere info om dette kommer.

Forhåndsstemming 10. august - 10. september 2021

Vi oppfordrer så mange som mulig til å forhåndsstemme, og tilrettelegger ekstra godt for forhåndsstemming i år.  

Tid og sted for forhåndsstemming finner du her.

Karantenestemming 2021

Her kommer informasjon når det blir aktuelt.

Hjemmestemming/ambulerende stemming 2021

Her kommer informasjon når det blir aktuelt.

Valgdagen 2021

Her kommer informasjon når det blir aktuelt.