Sametingsvalget 2017

Innhold

Det avholdes valg til Sametinget samtidig med stortingsvalget. 11. september. Du kan forhåndsstemme til sametingsvalget i alle kommuner i landet fram til og med fredag 8. september.   Du kan stemme valgdagen i din kommune, dersom det er mer en 30 registrerte samer i kommunen.


Du har stemmerett om du er oppført i Sametingets valgmanntall. Du kan sjekke om du står oppført i manntallet ved å ta kontakt med egen kommune.
Alle som står oppført i Sametingets valgmanntall vil få tilsendt ett blått valgkort og ett blått stemmeseddelsett fra Sametinget. Det er fint om du tar dette med deg når du avgir stemme.

Stemmesedler vil i tillegg være tilgjengelige i forhåndsstemmestedene og valglokalene.

Du må ha med legitimasjon for å kunne avlegge stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med velgerens navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort.

Birkenes kommune er en del av Sør-Norge valgkrets. Fra Sør-Norge krets skal det velges 6 mandater til Sametinget. For å se hvem som stiller liste i din krets, og annen nyttig se Sametingets nettside, sametinget.no/valg.

Du finner også informasjon på valg.no