Postliste

Innhold

Innsyn i Birkenes kommunes postjournal/postliste

Postliste / Offentlig journal

Postliste / offentlig journal er en oversikt over innkommende og utgående post.
Dokumentene er tilgjengelig i 6 måneder etter publisering.

 

Postliste     

Søk etter dokumenter      Søk etter saker

 

 

Nettpublisering

 

Birkenes kommune har valgt å nettpublisere sine offentlige saksdokumenter i fulltekst på den offentlige postlisten.

Kommunen har ingen plikt til å nettpublisere dokumenter og har en bevisst holdning til hva som publiseres og hvilke konsekvenser dette kan få for den enkelte

 

INNHOLD

Postlisten inneholder kommunens inngående og utgående dokumenter samt saksfremlegg som er offentlige.

Birkenes kommunes personalarkiv, elevmappearkiv og barnemappearkiv er ikke tilgjengelig på den offentlige postlisten. Det samme gjelder postlisten for fagsystemer innen barnevern, PPT, sykehjem, hjemmesykepleien osv., som håndterer journaler med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

OPPDATERING

Postlisten oppdateres 2 dager etter at et dokument er journalført. Årsaken til dette er gjennomføring av internkontroll, kvalitetssikring og forsvarlig saksbehandling. Dokumentene ligger ute i 6 mnd, saksfremlegg vil alltid ligge ute.

RETT TIL INNSYN

Birkenes kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet etter offentleglova. Innsyn i saksbehandlingen øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet, og gir dessuten mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet.

Etter offentleglova er saksdokumenter og postjournaler åpne for innsyn, dersom ikke annet følger av lov eller forskrift. Alle kan kreve innsyn i saksdokumenter og journaler.

INNSYNSBEGJÆRINGER

sendes til postmottak@birkenes.kommune.no. Oppgi så presist som mulig hvilke dokumenter du ønsker innsyn i. Vennligst opplys om du er part i saken, da har du større innsyn.