Lag og foreninger

Innhold

I Birkenes finnes det mange frivillige lag og foreninger som bidrar til å skape et godt lokalsamfunn.

Oversikt over lag og foreninger i kommunen

Hjelp oss å holde listene oppdaterte! Vi vil veldig gjerne ha e-postadressen til alle kontaktpersonene. Har du opplysninger, send melding til: servicetorv@birkenes.kommune.no

 

Lag Leder E-postadresse/Hjemmeside Tlf
Babysang Janna Risdal Ånesland jaan@birkenes.kommune.no 93896710
Birkeland   Normisjon Torvald Svaland thorvald-svaland@tamail.no 37279295 / 91645967
Birkenes   Ungdomslag, Birkebilla Iren Sommerset iren.sommerset@gmail.com 97675326
Birkeland   Barnekor Reidar Sløgedal resl@birkenes.kommune.no 97175919
Birkeland   kristne skolelag Tordis Gjertsen tordi-gj@online.no 47654779
Birkeland   Musikkorps Thor Egill Knutson thor.knutson@gmail.com 41260656
Birkeland Soul Children Janna Risdal Ånesland jaan@birkenes.kommune.no 93896710
Birkeland   Storband Geir Knutson   37276457
Birkeland   Bedehus Ivar Aanesland iva-aane@online.no 95948484
Birkeland   Vevstue Liv Mollestad   37279168
Birkeland   Yngstes Frode Eikrem frodeikr@online.no 93676239
Birkelandsrevyen Kari Å. Eriksen sv-erik2@online.no 90033632
Birkenes   Bygdekvinnelag Thorhild Kylland   37276593
Birkenes   Bondelag Olav Aabel   37279302 / 90997207
Birkenes   Bygdekor Solfrid Vestøl dr26jo@online.no 40290898
Birkenes Film Ernst Johan Tveide   37276157
Birkenes   Folkeakademi Signe Fidje   37278831
Birkenes   Handicaplag Beint Inge Jensen   37276822 / 91868189
Birkenes   Historielag Edvard Lauen edvard@lauen.no 90580707
Birkenes   Hornmusikk Siv Landås gelandaa@online.no  95450629
Birkenes IL Oddvar Glidje o-gli@online.no 95159514
-   Barneidrettsgruppa Hege Teigen   99364756
-   Fotballgruppa Ragnar Suggelia   95020310
-   Håndballgruppa

Øyvind Kristiansen

birkeneshandball@gmail.com

97149004

-   Orienteringsgruppa Svein Roar Jonsmyr   95731771
-   Skiskyttergruppa Atle Uldal   91331478
- Skigruppa Trude Karlsen   46896183
- Sykkelgruppa Notto Høyland   90979454
-   Volleyballgruppa Jonny Teigen   90867858
Birkenes   Innebandylag, trimgruppe Knut Geir Aas   37276513
Birkenes   Kirkelige Fellesråd Anne E. Hovland   95202233
Birkenes   Klatreklubb Kari Anne Høiklev hoiklev@gmail.com 95758623
Birkenes   lokallag av NFU Eirik Nesbu   37278680
Birkenes   Menighetsråd Nina Hauge  nina2412hauge@gmail.com  95903274
Birkenes   Misjonsfor. NMS Margrethe Bjorå   37276630
Birkenes   Misjonslag NLM Sven Martin Sørhus   37279130
Birkenes og   Lillesand Sportskytterlag Inge Bergland   46906870
Birkenes   Skogeierlag Jon Flateland Flaa   37276764 / 48224968
Birkenes   Sanitetsforening Bjørg Stenslund Tøsse   90970819
Birkenes   Skytterlag Stein Østbøll oestboel@online.no 41686814
Birkenes   Speidergr. Jan Dalene jandalene69@gmail.com 99213722
Birkenes   søndagsskolefor. Olaug Sløgedal   37277211 / 99561144
Birkenesamatørene Åse Bjelland   37278835
Birkenes og   Lillesand Kulturskole Nina Martinsen   37281558
Birkenes Sportsfiskeforening Rune Bergstøl  andr-ber@online.no  91 68 79 11
Den norske   kirke Mai Liss H Sørbotten   37281550
Edru livsstil   Birkenes Øystein Aanesland   95230638
Eldretreffen Kristine Foss   37281500
Flaksvann   velforening Mette Endresen   37276851
Flaa Grendehus Wenche Stoveland fi-stove@online.no 90087829
Flakk   Velforening Håkon Flakk haakonflakk@gmail.com 97647028
Fosseduren   Toraderklubb Arne Harald Arnesen   37276353
Friends   Birkeland Frikirke Leanne Abrahamsen abrahamsen.leanne@gmail.com 93867882
Frikirken Vemund Ruud vemund.ruud@ue.no 95121336
GB-festivalen Per Arne Botn   45722236
Håbesland   grendehus Audvei F. Håbesland   90057756
Hundeparken Kirsten Ellingsen   92827228
Joker   Fritidsklubb Gøran Frigstad

goran.frigstad@birkenes.kommune.no

41231940
Knokkelgjengen   trimgr. Anders Smith   37276906
Kolestrolklubben   trimgr. Rolf Ådne Eikenes   37276326
KRIK Birkeland Eirik Åtland   48293204
Liljen Barneforening Carina Olsen    
Lillesand og   Birkenes Jeger og fiskefor. Sven Petter Jacobsen   90200402
Lillesand og   Birkenes trekkspillklubb Arne H. Arnesen   37276353/ 91372582
Lillesand og   Birkenes Malerklubb Elisabeth Egeland   37271040 / 92652979
Liten og stor   Småbarnstreff Kirkekontoret   37281500
Menighetsbladet Kirkekontoret   37281500
Mental Helse Henrik Valentin   95994489
Morhommer   Velforening Øystein Dugstad   98836019
Mosfjell   Barneforening Torhild Kylland   37276593
Mosfjell   grendelag Trond Øyvind Gyberg trond-81@hotmail.com 95870706
NMK Birkeland Jorun Marie Ursin   Iversen jorun.marie.iversen@gmail.com 37278351
NMS   Jenteforening Unni Hansen unni.a.k.hansen@gmail.com 97064421
Normisjon Thorvald Svaland   37279295
Norges   Samemisjon, Birkenes Ragnhild Berit   Rysstad   37276484
Nordåsen   Terrasse velforening Vemund Ruud vemund.ruud@ue.no 95121336
Oladalen   grendelag Else Lill Moldal hmoldal@gmail.com 46980130
3B   Bedriftsidrettslag Frantz Agerbo   95728041
Rennehaven og   Morhommer Vel Øystein Dugstad odugstad@gmail.com 98836019
Senumstad   grendelag Audun Heia   93061695
Sjømannen Martha Johansen   97013930
Småbarnstreff Janna Risdal Ånesland jaan@birkenes.kommune.no 93896710
Snelleklang Elisabeth Stordal frustordal@hotmail.com 95253455
Spiren   Ungd.gruppe NML Eivind Hellerslien einvindhellerslien@hotmail.com 90924260
Sportsfiskeforening Rune Bergstøl   91687911
Stiftelsen   Birkenes Bygdemuseum Ragnhild Borø-Svaland   37278604 / 97002112
Svaland og Ås   grendelag Ellen Holberg   37279251
Tjamsland   grendehus Anbjørn E. Lied anbjorn.lied@gmail.com 90023355
Tveide   Barneforening Liv Breivold Tveide   37276157
Tveitås 4H Elen Nyhaven marjansandnes@gmail.com 90794004
Tøane   velforening Anders Solberg   37270118
Ungdomskoret   Crescendo Kristin Brennsæter krtb@birkenes.kommune.no 40407705
Ungdomslaget   Heimtun Siri Carina Svaland   Fidje missfidje@hotmail.com 97147214
Unge Voksne   Trimgruppe Kurt Tange Jensen   37277247
Urteklubben   Allehånde Marianne Hagestad   91875791
Aabel   Søndagsskole Kristin Rugsland   Sundvoll  krsund@gmail.com 48001916
Aabel   grendehus Tor Anders Hauge toahauge@broadpark.no 48881311
Ås Grendelag Kate Svaland   37279232

 

Lag Leder E-post Tlf.
Gåsehagen   Velforening Olav Vehusheia   37278291
Hamnehagen Velforening Unni Slettene   92887527
Herefoss   bedehus Petter Ross   48129078
Herefoss   Fritidsklubb Tone Rosåsen   37278240
Herefoss   grendehus Herefoss skole   37281710
Herefoss   utvikling Tom Johnsen johnsen78@outlook.com 40020004
Herefoss IL Andreas Holm andreas.holm@if.no 93018664
Herefoss   Misjonslag Astrid Topland   37278630
Vi over 60 Helge Wroldsen   95732806
Herefoss og   Vegusdal Skogeigerlag Per Erik Stoveland   37278377/91310755
Herefoss   S-klubb, Amigos Silje Skalle Lian silje.s.lian@gmail.com 98692247
Herefoss   Skytterlag Jens Holm   37278686
Herefoss   Menighetsråd Ragna Holm   37278329
Søre Herefoss   grendelag Marianne Solberg marisol4@online.no 98462362

 

Lag Leder Adresse Tlf
Engesland   Hjertevenner Kristin Aas   37276712
Engesland   grendehus Linda Vegusdal Stølen linda-vs@online.no 99006956
Engesland   jente/gutteforening Halldis Tørresen   37279000
Engesland   Kulturforum Trond Eirik Jaabæk   98024659
Engesland   Søndagsskole Linda Lien Solås llsolas@icloud.com 37278869
Engesland   Yngreslag Knut Retterholt   37278811
Fidjetun   velforening      
Fredagstreffen   Engesland Berit Mjåland   37276388
Haugeheim   bedehus Evy Damgård Dovland eddovland@gmail.com 37276712
Herefoss og   Vegusdal skogeierlag Per Erik Stoveland   37278377/91310755
Hjertevenner Kristin Aas kraa3@frisurf.no 37276712
Gry IL Linda Vegusdal Stølen linda-vs@online.no 99006956
Iveland og   Vegusdal Museumslag Jens Vellene   37278115
Oggevatn   grendelag Elisabeth Haugland eli.haugland@hotmail.com 99581816
Retterholt   grendelag Kathrine Vestøl   90102524
Symra 4H Iren Elisabeth Haddal irenhaddal@gmail.com 95032192
UL Heimtun Terje Eretveit terje.eretveit@hotmail.com 95066758
Vegusdal   Bygdekvinnelag Ingjerd Iglebæk   91139347
Vegusdal   grendelag Mette Vegusdal meveg@online.no 37280058/99261549
Vegusdal   Helselag Ragnhild Stølen    
Vegusdal   kvinne og familielag Ester Haugland   48140123
Vegusdal   Musikkorps Trond Eirik Jaabæk engesland.kulturforum@gmail.com 98024659
Vegusdal   Mållag Jens Vellene   37278115
Vegusdal   Skytterlag Gjermund Svaland   90605498
Vegusdal Smed- og knivstikkarlaug Olav Kjellevand   37278168
Vegusdal   Sokneråd Olav D. Tveit   37278542
Vegusdal ve og  vel Odd Belland odd-bel@online.no 94161971