Lag og foreninger

Innhold

Listene over lag og foreninger i Birkenes og lagenes kontaktpersoner er fjernet i tråd med GDPR, regelverket for personopplysninger i EU.

Det vil komme en ny løsning for presentasjon av lag og foreninger og deres kontaktpersoner så snart den er klar.