SFO

Innhold

SFO har vi på Birkeland skole, Engesland skole og Herefoss skole
Informasjon om SFO

Det er SFO (skolefritidsordning) på alle tre barneskolene i Birkenes kommune, Birkeland skole, Herefoss skole og Engesland skole.

Som hovedregel gis alle barn plass ved skolefritidsordningen etter søknad.

Skolefritidsordningen:

  • Er et frivillig tilbud for barn 1. - 4. skoletrinn, før og etter skoletid og på visse skolefridager. Ordinær SFO følger skoleruten.
  • Har tilbud i skolens ferier når det er nok søkere. SFO i feriene tilbys ved Birkeland skole.
  • Legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter ut i fra barnas alder, interesser og funksjonsnivå.

Det er 2 mnd oppsigelsestid på SFO. Oppsigelse skal skje skriftlig til SFO leder.

Det betales for 10 mnd. (Halv juni og halv august.)

Vedtekter for SFO

Vedtekter

Søknadsskjema

Link til søknadsskjema

Søknadsfrist er 1. mars.

SFO ved de ulike skolene

SFO Birkeland skole

SFO Engesland skole

SFO Herefoss skole

 

Priser 2020

Timesats 5-14 t/uke:    kr 177,00

Timesats 15-18 t/uke:  kr 165,00

Timesats 19-20 t/uke:  kr 151,00

Timesats 21-22 t/uke:  kr 143,00

Eks: 19 t/uke x 151,00 = 2869,00 kr i måneden

+ kostpenger pr. måned: kr 121,00

 

Heldagstilbud i skolens ferier: kr. 263,00