Politikk og valg

Den overordnede politiske styringsstrukturen består av kommunestyret, formannskapet og tjenesteutvalget. Planutvalget og klagenemnda er personidentiske med formannskapet. Kontrollutvalget er et organ for kommunestyrets egen internkontroll.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
21.06.2010
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Nyttige lenker

Artikler