Vil du prøve fiskelykken?

Innhold

Birkenes kommune har tre fiskekort til kommunens eiendom (sone 4) i Tovdalselva. Fiskekortene deles ut etter loddtrekning.

 

Fiskekort illustrasjonsbilde

Fiskekortene er gratis og gjelder fra fredag 1. juni til fredag 31. august kl. 24.00.

NB! For å kunne bruke fiskekortene må du ha betalt statens fiskeavgift og kunne vise gyldig legitimasjon.

Andre viktige huskeregler:

  • Hver fisker har lovpålagt plikt til å rapportere fangst. All fangst, også nullfangst, skal rapporteres kontinuerlig. Gjenutsatt fisk skal også rapporteres som gjenutsatt. Fangstrapport leveres på www.scanatura.no. Velg «Registrere fangst».
  • I sone 4 er det tillatt å fiske med flue, sluk og mark. Bruk av levende fisk som agn er ulovlig. Det er ikke tillatt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken.
  • Det er innført døgnkvote på 2 laks og 2 sjøørret pr fisker pr døgn. Fisket avsluttes når to laks er avlivet.

Ønsker du å være med i loddtrekninga?

Send en e-post til kommunens servicetorv på servicetorvet@birkenes.kommune.no innen fredag 15. juni kl. 12.00.

Kart over kommunens eiendom:

Fiskekort kart