Viderefører endringene fra i fjor

Innhold

Programmet for 17. mai på Birkeland er så godt som klart, og det blir som i fjor, med noen små endringer.

17. mai nyhetssak programmet

HÅPER PÅ GODVÆR: Programsjef Kjetil Aamlid (t.v.) og hovedkomitéleder Gunnar Birkeland slapper av på en benk på Tobias’ Jorde en snau måned før 17. mai. Begge håper det blir like fint vær på nasjonaldagen i år som i fjor. – Eller i det minste opphold. Kan du sørge for det, spør komitélederen spøkefullt.

De viktigste justeringene er at oppmøtetidspunktet for skoleelever og andre som skal gå i barnetoget er utsatt ytterligere ett kvarter i forhold til i fjor, til 09.15, og at festgudstjenesten i år skal holdes i Birkeland frikirkes nyoppussa lokaler på Strøget, ikke i Birkenes kirke. Dermed sparer kirkegjengerne både tid og bensin. I tillegg er barneleikarringen tilbake på programmet, i år på Tobias’ Jorde, som er det nye samlingsstedet for birkelendingene 17. mai.   

– Vi vil gjerne ta videre det som var bra i fjor, og så er det kommet inn ett ekstra innslag med barneleikarringen. Takk til alle som har bidratt til å få det til, sier leder av hovedkomiteen for 17. mai på Birkeland, Gunnar Birkeland. Han minner om at kortesjen er tatt ut av programmet, men mener premiering i folketoget er en god erstatning.

Skal være bryet verdt

At oppmøtetidspunktet i Birkenesparken om morgenen er utsatt enda ett kvarter i forhold til tidligere, håper han vil gjøre det enda mer attraktivt for småbarnsforeldre og andre å gjøre en ekstra innsats for å bli med på feiringen. 

– Vi vil gjerne at alle som gjør sitt og bidrar, for sine nærmeste eller for det store fellesskapet, skal ha en opplevelse av at det er bryet verdt å legge litt arbeid i feiringa av dagen. Det er en hovedårsak til at vi har strammet programmet litegrann inn og lagt opp til en god pause allerede fra klokka 15. Så kan folk velge om de vil gi seg med fellesfeiringa da eller toppe dagen med en feiende flott folkefest om kvelden, framholder komitélederen.

Takker sponsorene

Programsjef Kjetil Aamlid mener årets 17. maiprogram for Birkeland bør appellere til de fleste.

– Det er et kjempebra program, sier Aamlid, og minner om at verken aktivitetene eller selve programheftet kommer av seg sjøl.

– Vi er helt avhengige av å ha med sponsorer på laget for å lage en fin nasjonaldag på Birkeland.

Banken er med med et stort bidrag, det samme er kommunen. Og så er det en god del bedrifter som bidrar med mindre beløp. Uten disse hadde det ikke blitt noen 17. maifeiring på Birkeland, understreker han og legger til at sponsorene får sin hedersplass i programmet og på storskjerm under folkefesten på kvelden.

Programmet

Dagen starter på tradisjonelt vis med salutt klokka 07.00. Deretter er programmet som følger:

08.00: Flaggheising ved sykehjemmet og minnestøtta v/speidere og musikkorps. Etter flaggheisinga spilles det korpsmusikk i bygda.

09.15: Oppmøte i Birkenesparken for skolene og barnehagene

09.25: Hilsen for dagen, flaggheising og sang

09.30: Barnetoget starter

10.15: Barnetoget ankommer Tobias’ Jorde. Hilsen fra Hovedkomiteen, tale og kransnedlegging ved minnestøtta v/elever fra Valstrand skole og speidere.

11.00: Festgudstjeneste i Birkeland Frikirke

11.00: Kafé i Birkeland frikirke, spisesteder og boder i sentrum og på Tobias’ Jorde

11.30: Leker og natursti på Tobias’ Jorde

13.30: Barneleikarring på Tobias’ Jorde

13.45: Hornmusikken spiller på Tobias’ Jorde

14.00: Tale for dagen v/Oddvar Glidje på Tobias’ Jorde

14.15: Folketoget starter fra Tobias’ Jorde

(Dagprogrammet slutt ca. 15.00)

19.30: Folkefest i Birkeneshallen