Vant idépris for medvirkningsprosjekt

Innhold

Birkenes kommune har vunnet en idékonkurranse i regi av IMDi Sør for ideen «Deltakeren i sentrum – økt brukermedvirkning i arbeidet med individuell plan».

May Olaug med diplomet

PRISVINNER: Rektor May Olaug Horverak ved Birkenes læringssenter med diplomet for idéprisen.

Finalistene ble presentert og vinneren kåret på den regionale kvalifiseringskonferansen 25.-26. oktober for Agder og Telemark fylke. Prisen er en diplom, heder og ære, samt veiledning fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) til å videreutvikle ideen. Det er rektor May Olaug Horverak ved Læringssenteret, Maria Bjerke Dalene fra flyktningetjenesten og Inger Mosgren i NAV som står bak ideen, sammen med Kedir Diary, miljøarbeider ved Lillesand voksenopplæring.

– Arbeidet med ideen springer ut av motivasjonsprosjektet vi driver tverrkommunalt fra Birkenes Læringssenter, «Systematisk Arbeid med Mestring og Motivasjon», forklarer May Olaug Horverak. Klikk på lenken nederst på siden for mer informasjon om dette arbeidet.

Femtrinns motivasjonsmetode

Ved læringssenteret har de jobbet systematisk med en femtrinns motivasjonsmetode det siste året, hvor elevene selv definerer hva som er viktig for dem, hva de er gode på, hva som er vanskelig, hva de skal ha fokus på og hvordan de skal gjøre det.

– Vi jobber med metoden i plenum, og elevene skriver sine individuelle notater i egne loggbøker. Ideen går ut på at de refleksjonene som gjøres gjennom dette arbeidet i skolen, bringer deltakeren med seg videre i møte med flyktningetjeneste og NAV og at vi bruker disse refleksjonene aktivt i forbindelse med å utarbeide og justere individuelle planer, forklarer rektoren.

– Slik kommer deltakeren mer i sentrum i arbeidet med å planlegge eget liv, samtidig som det kan øke til en bedre felles forståelse av deltakeren, presiserer hun.

Nye muligheter

Prisvinnerne ser fram til videre dialog med IMDi, og håper det kan by på nye muligheter for videreutvikling av et allerede spennende arbeid som er igang.

– Vi synes det er veldig gøy at Birkenes kommune kan utmerke seg helt opp på direktoratsnivå, og vi er veldig stolte av å kunne fremme det positive arbeidet vi får til i Birkenes i forhold til vår målgruppe, sier May Olaug Horverak.

DIPLOM

SYSTEMATISK ARBEID MED MESTRING OG MOTIVASJON - INFO