Tid for avlesning av vannmåleren!

Innhold

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger ihht reglementet, tar kommunen i bruk SMS-varsling.

Kommunen sender varsel på SMS til din mobiltelefon. Forutsetningen er at nummeret ditt er registrert hos oss, eller at du er registrert i  offentlige registre (se "kan vi nå deg?" nedenfor)

Varslingssystemet er integrert i fagsystemet for kommunale eiendomsgebyr, og det gjør at kommunen raskt kan varsle rett person ang. forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler eierrepresentant og/eller regningsmottaker eller kontaktperson knyttet til eiendommen.

I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Dvs at vi for enkelte eiendommer kun vil sende ut avlesningskort. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer.

Hvis du mottar en sms som er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt sms sjekke  opplysningene sine i offentlige registre (se nedenfor) og 1881.

Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Du kan altså ikke sende spørsmål eller annen informasjon enn selve målerstanden via sms-tjenesten. Det er ingen manuell oppfølging.
 

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg. (Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert.) I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no

  1.  www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
  2.  www.varslemeg.no som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem.

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no.
Telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

 

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.no, eller som du oppgir på svarslippen.

Frist for innlevering av vannmålerstand via utsendt SMS er 27.12.18.

Frist på avlesningskort som kommer i romjulen er 6. januar 2019.

Har du spørsmål ta kontakt med oss: postmottak@birkenes.kommune.no eller 37 28 15 00