Vannmåleravlesning på SMS

Innhold

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger tar Birkenes kommune i bruk SMS-varsling.

Vannmåler

Varsel er sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. Husk å svare med kun tallet som viser målerstanden. Det skal ikke være noe tekst i svaret. Se eksempel.

Raskt varsel

Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler eierrepresentant og/eller regningsmottaker eller kontaktperson med tilknytning til eiendommen.

I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Det vil si at vi for enkelte eiendommer kun vil sende ut avlesningskort. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer.

Ved feil

Hvis du mottar en SMS som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt SMS sjekke sine opplysninger i de offentlige registre og 1881.

Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (her kan du også kontrollere om du allerede er registrert):

  1.  www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale      kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og      e-postadresse, da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i      fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent      med fra tidligere.
  2.  www.varslemeg.no som er et tilleggsregister kun koblet      opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem.

I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no, da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Neste varsel

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav, eller som du oppgir på svarslippen.

Har du spørsmål, så ta kontakt med kommunen på e-post postmottak@birkenes.kommune.no eller tlf. 37 28 15 00.