Vannlekkasje

Innhold

Vannlekkasje på Birkenes Sykehjem.

Det oppstod en lekkasje på Birkenes sykehjem i natt. Ingen beboere er berørt og driften på sykehjemmet går som normalt. Oppryddingsarbeidet pågår.