Vanningsrestriksjoner 2019

Innhold

Birkenes kommune innfører restriksjoner på hagevanning fra og med 11.07.2019 til restriksjonene blir opphevet.

Hagevanningsrestriksjoner er innført for å sikre at alle abonnenter får tilstrekkelig vannforsyning, og for at kommunen skal ha nok vann til å fylle opp høydebassengene.

Det er tillatt å vanne med kanne eller håndholdt hageslange på kveldstid mellom kl.20.00 og 23.00.

Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt.

Kommunen vil kontrollere at restriksjonene følges.

Råd om hagevanning