Søker medlemmer til ungdomsråd

Innhold

Nå skal Birkenes få et eget ungdomsråd, og kommunen søker etter engasjert ungdom som kan tenke seg å sitte i rådet.

Ungdomsråd

GLEDER SEG: Enhetsleder Terje Bakken, ordfører Anders Christiansen (Ap) og SLT-koordinator Gretha Aune Tanem gleder seg til å se ungdommer på talerstolen i kommunestyret. (FOTO: Truls Thonhaugen, Birkenesavisa)

– Vi oppfordrer ungdommer med ulike interesser, meninger og erfaringer til å søke – og gjerne unge med minoritetsbakgrunn. Vi ønsker oss et allsidig sammensatt ungdomsråd som kan uttale seg om det som angår barn og unge her i bygda, sier SLT-koordinator Gretha Aune Tanem til Birkenesavisa. (SLT = Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)

Ni ungdommer fra 13 til 19 år

Etter at BUKS (Barnas og ungdommens kommunestyre) ble lagt ned for noen år siden, har ikke Birkenes hatt et eget forum der barn og ungdom får uttale seg om kommunale og politiske saker. Det skal det bli en endring på nå. I løpet av februar skal Birkenes Ungdomsråd etableres.

Mens BUKS besto av elevrådsrepresentanter fra alle skolene i kommunen, skal det nye Ungdomsrådet settes sammen av ni ungdommer mellom 13 og 19 år som ønsker å være med å si sin mening. SLT-koordinatoren håper derfor ungdom i denne aldersgruppen melder seg til tjeneste.

Hun understreker at kommunen ønsker et bredt sammensatt ungdomsråd, med både jenter og gutter fra alle kanter av kommunen.

Får talerett i Kommunestyret

Ungdomsrådet vil få anledning til å uttale seg om alle aktuelle politiske saker som berører barn og ungdom. Dersom de mener noe om en sak, vil det bli tatt med i den politiske behandlingen i tjenesteutvalg, planutvalg, formannskap eller kommunestyre. Ungdomsrådet vil også kunne fremme egne saker, og en representant for rådet vil ha talerett i de politiske utvalgene og Kommunestyret.

Ungdomsrådet skal utarbeide sine egne retningslinjer og mandat. Rådsmedlemmene oppnevnes for to år av gangen, og det legges opp til seks møter i året. I tillegg til midler til møtegodtgjørelse, kjøregodtgjørelse og bevertning, vil rådet få en pott med penger det kan fordele på tiltak det ønsker å satse på.

Må søke

– Dette har jeg sett for meg i lang tid, og jeg gleder meg til det kommer i gang, sier ordfører Anders Christiansen (Ap), som skal være medlem i rådet og møte på møtene.

For å komme med i Ungdomsrådet må man søke. Søknaden, som bør inneholde kontaktinformasjon og en kort beskrivelse av søkeren, sendes til SLT-koordinatoren på e-post: slt@birkenes.kommune.no.

Søknadsfristen til det aller første Ungdomsrådet er 11. februar.