Flott innsats under TV-aksjonen!

Innhold

Ordføreren vil på vegne av komiteen rette en stor takk til elevene fra Folkehøgskolen Sørlandet og alle andre bøssebærere som stilte opp og gjorde en stor innsats for TV-aksjonen på søndag! Tusen takk til Birkenes Sparebank som stilte med lokaler, mat og personale til aksjonen!

Aksjonskomiteen bestod av Ann Iren, Mariane, Terese, Anne Kari og Anders.

Her er folkehøgskoleelevene i full sving!

Elever fra folkehøgskolen Sørlandet