Tilskuddssatser jord- og skogbruk 2018

Innhold

Følgende tilskuddssatser gjelder for 2018:

Tilskuddssatser jord- og skogbruk 2018

Dersom du har spørsmål om tilskuddssatsene, kan du kontakte

Landbruksrådgiver Bjørn Stormoen på tlf. 37 28 16 61 eller e-post bjorn.stormoen@birkenes.kommune.no

eller

Skogbruksrådgiver Nils Kåre Belland på tlf. 37 28 16 62 eller e-post nils.kare.belland@birkenes.kommune.no