Temamøte kommuneplan  i Planutvalget  mandag 11.12.2017

Innhold

Planutvalg har temamøte om kommuneplanen  mandag 11. desember kl 16:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal.  Møte er åpent for tilhørere.

Agenda for møte

  • Gjennomgang av foreslåtte utbyggingsområder og gjennomførte konsekvensutredninger av disse
  • Forslag til løsning for områder med spredt boligbygging. Dialog og diskusjon om kommuneplanen og løsninger.