Stortingsvalget 2017 Valgresultat

Innhold

I Birkenes var det 1015 som forhåndstemte og 1689 som stemte på valgdagen 11. september.  Det er 75% av stemmeberettigede i Birkenes

Her kan du se valgresultater fra hele landet .

Birkenes får du ved å tykke på  Bytt sted - Aust-Agder - Birkenes .

Her ligger resultatene samlet for kommunen, da det ikke er kretsvis opptelling.