Stortings og sametingsvalget 2017

Innhold

Dersom du ønsker å stemme før valgdagen 11. september kan du forhåndsstemme fra 10. august fram til og med 8. september.

 I Birkenes kan du forhåndsstemme på Kommunehuset.

mandag til fredag fra  kl 10:00 - 15:30.

Torsdag 31. august er åpningstiden kl 10:00 - 19:00.

Lørdag 2. september  kan du stemme på Birkeland bibliotek fra kl 10:00 - 14:00.

Les mer valget og om åpningstider i Birkenes  her