Stortings- og samtingsvalget 2017

Innhold

Tidligstemmegivning starter 3. juli.   Dersom du ikke har mulighet til å forhåndsstemme fra 10.august til 8.september eller på valgdagen 11. september, kan du fra 3.juli til 9. august tidligstemme i Servicetovet på kommunehuset

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10.august og varer fram til 8.september

Dersom du vet at du ikke har mulighet til å  avgi stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen 11. september, kan du  fra 3.juli til 9. august  tidligstemme  i Servicetovet på kommunehuset

Åpningstiden er: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 10 - 14, (kl 10-13 i juli)  

Du kan også avtale tid på telefon 37281617.

Husk å ta med deg gyldig  legitimasjon med bilde når du skal stemme!

Du kan stemme uten valgkort. men vi vil gjerne at du tar det med. 

Les mer om valget her