Stort engasjement for Tobias’ Jorde

Innhold

Elevrådet ved Birkeland skole hadde mange gode forslag på lur da ordføreren og kulturlederen kom på besøk med planene for opprusting av Tobias’ Jorde.

Opprusting Tobias Jorde Elevrådet Birkeland skole 1

ENGASJERTE: Elevrådsmedlemmene viste stor interesse for planene om opprusting av Tobias’ Jorde. Her ser noen av dem på skissene fra Rambøll sammen med kulturleder Wenche Flaa Eieland.

Kommunens tusenårssted er i ferd med å få en ansiktsløftning. Arbeidet er godt i gang. Blant annet er det etablert skileikområde på selve jordet, og det er satt opp flere nye lekeapparater i nærheten av utescenen. Men fortsatt er det mange tiltak på tegnebrettet til rådgiverne i Rambøll, og nå ønsker kommunen innspill fra publikum på hva området bør inneholde for at det skal bli en god møteplass for alle. Derfor tok ordfører Anders Christiansen og kulturleder Wenche Flaa Eieland en tur opp til Birkeland skole, for å høre hvordan elevrådet mener tusenårsstedet bør se ut. Elevrådsmedlemmene hadde på forhånd presentert planene for tusenårsstedet for klassene sine, og med seg til møtet hadde de fått en rekke gode forslag.

Zip-line og skatepark

Her er noen av forslagene:

 • Zip-line
 • Skatepark
 • Bord og benker til å sitte på
 • Sykkelbane i skogen
 • Toaletter
 • Trampoline
 • Volleyballbane
 • Asfaltert gangsti
 • Hundeparkering
 • Kiosk
 • Paradis
 • Sklie med glasstak
 • Parkour-park
 • Vanlige runser

Politisk behandling i vår

Ordføreren og kulturlederen lovet å ta med seg forslagene i det videre arbeidet med opprustingen av tusenårsstedet. Ordføreren vil også besøke elevrådet ved Valstrand skole for å høre om de har noen gode forslag. Går alt etter planen vil forslaget til videre opprusting av Tobias’ Jorde vil bli behandlet i Kommunestyret i løpet av våren.

Du trenger imidlertid ikke gå på barne- eller ungdomsskolen for å si hva du mener om hvordan Tobias’ Jorde kan utformes til beste for hele bygda. Send dine innspill på e-post til postmottak@birkenes.kommune.no og merk e-posten med «Innspill Tobias Jorde» innen 10. mars, så er du med i trekningen av fine premier!

Flere bilder og skissene fra Rambøll:

Opprusting Tobias Jorde Elevrådet Birkeland skole 2Opprusting Tobias Jorde Elevrådet Birkeland skole 3Opprusting Tobias Jorde Elevrådet Birkeland skole 4Opprusting Tobias Jorde Elevrådet Birkeland skole 6Opprusting Tobias Jorde Elevrådet Birkeland skole 7Opprusting Tobias Jorde Elevrådet Birkeland skole 8Opprusting Tobias Jorde Elevrådet Birkeland skole 9