Stort engasjement for ALLEMED

Innhold

Hvordan få flere barn og ungdom med i organisert aktivitet? Det var hovedproblemstillingen da kommuneansatte, frivillige og politikere var samlet for å sparke i gang ALLEMED i Birkenes.

ALLEMED 1

BREDT ENGASJEMENT: Representanter for kommunale enheter og frivillige lag og foreninger i sving i en av arbeidsgruppene.

– Vi har et godt fritidstilbud i Birkenes som favner mange, men ikke alle, og det er vondt å stå utenfor. Derfor er det viktig å sette fokus på hvordan man kan få alle med, sa ordfører Anders Christiansen da han ønsket deltakerne velkommen til workshop i kantina på kommunehuset. Rundt bordene satt ansatte i ulike avdelinger i kommunen som jobber med barn og unge, representanter fra frivillige lag og foreninger og lederen for Tjenesteutvalget.

Arbeidsgruppe satt ned

Etter å ha fått en innføring i ALLEMED av Elvane Haxhisokoli fra KFUK/KFUM, satte deltakerne seg sammen i grupper med oppdrag å finne måter å få flere barn og unge med i organiserte aktiviteter i Birkenes. Forslagene var mange; fritidsguider som kan følge opp barn og unge som faller utenfor, åpne infomøter der lag og foreninger kan presentere sine aktiviteter og gratis elevplasser i Kulturskolen var blant tiltakene som ble notert ned. Før workshopen var over ble det satt ned en arbeidsgruppe blant de kommuneansatte som skal sørge for at arbeidet med ALLEMED blir videreført.

Hva er ALLEMED?

ALLEMED er et informasjon- og handlingsverktøy utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) med mål å øke kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge og øke inkluderingen av disse barna. Verktøyet gir en konkret måte å jobbe med temaet og finne løsninger som fungerer. Det er utviklet to ALLEMED-verktøy, ett som er tilpasset for bruk i frivillige organisasjoner og ett verktøy som er tilpasset kommunesektoren.

Hva er NDFU?

NDFU ble startet i 2013 med en idé om å samle frivillighetsnorge for å jobbe sammen om et felles mål: Å bidra til å sikre inkludering og deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge i Norge, uavhengig av foresattes sosioøkonomiske status. Arbeidet med dugnaden ledes av en styringsgruppe bestående av Røde Kors, Redd Barna, KFUK-KFUM, Norges idrettsforbund, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Voksne for barn og Frivillighet Norge. I tillegg har en rekke organisasjoner som allerede aktivt jobber med inkludering av barn og unge, eller som ønsker å bli enda bedre på dette, sluttet seg til dugnaden.

Les mer om ALLEMED her:

ALLEMED

ALLEMED 2 

WORKSHOPLEDER: KFUK/KFUMs Elvane Haxhisokoli ledet workshopen.

ALLEMED 3

INITIATIVTAKER: Det var Ressurssenteret i Birkenes kommune ved Aslaug Støle Knudsen (t.v.) som hadde tatt initivtiv til ALLEMED-dugnaden. Her sammen med workshopleder Elvane Haxhisokoli.

ALLEMED 4

ORDFØRERHILSEN: Deltakerne på ALLEMED-dugnaden ble ønsket velkommen av ordfører Anders Christiansen.