Stenging av Urdalsveien

Innhold

Fra 7. august til 1. september vil fv 252, Urdalsveien, bli stengt mellom Tollemoen (Mollestadbrua) og Trongedal.

Veistrekningen vil være stengt mandag-fredag mellom kl 07.00 og 19.00. Busser i rute og beboere langs strekningen vil kunne passere.

Årsaken til stengingen er grøfting og sprenging av grøft og stikkrenner.

Det er Statens Vegvesen som melder om dette.

Spørsmål om arbeidet eller stengingen kan rettes til stedsansvarlig Nils Tveit på 975 63 297 eller ansvarshavende Pål Arne Haugsjå på 481 31 025.