Skoleskyss: Nytt busstopp på Myrane

Innhold

Fra skolestart høsten 2018, tas det nye stoppestedet på Myrane i bruk. Elevene skal gå fra busstoppet til Birkeland og Valstrand skoler slik den blå streken viser:

Myrane trafikkareal kart skolestart

Det er skiltet 30 Km/t-sone i området, satt opp betongskiller langs gangveien og det er merket fotgjengerovergang. Skolene vil ha bussvakt på plass ved skolestart og skoleslutt.

Myrane trafikkareal bussoppstilling