Om skoleskyss, skoleåret 2017-2018

Innhold

Nye busstider – Birkeland skole og Valstrand skole

Høsten 2017 blir Myrane trafikkareal ferdigstilt, like ved avkjøringen til Speiderfeltet på Lillesandsveien. Her blir det ny holdeplass for skolebussene til Birkeland skole og Valstrand skole. Dette medfører endring i busstidene, som blir gjennomført allerede ved skolestart høsten 2017, selv om anlegget tas i bruk rundt høstferien. Alle busser til Birkeland skole og Valstrand skole vil starte 10 minutter tidligere om morgenen og gå fra skolen 10 minutter senere ved skoleslutt. Bruk AKTs reiseplanlegger for å få oppdatert ruteinformasjon.

Nye busstider – Herefoss skole og Engesland skole

Det kan være mindre endringer i rutene og avgangstidene på de ulike stoppene, som følge av tilpasning til elevene som skal reise med skoleskyssen. Bruk AKTs reiseplanlegger for å få oppdatert ruteinformasjon.

Ruteinformasjon og avgangstider

Busstidene finner dere AKTs reiseplanlegger. Reiseplanleggeren er tilgjengelig på AKTs nettside, tilpasset alle skjermstørrelser, og kan i tillegg lastes ned som mobilapp («AKT Reise») for Android og iPhone (gratis): http://akt.no/info/reise/akt-reiseplanlegger-mobilapp/

Med reiseplanleggeren finner du enkelt reiseruter og rutetider i hele Agder. I store deler av Agder gir nett- og mobilversjonene av reiseplanleggeren (inkludert mobilappen) deg oppdatert sanntidsinformasjon for alle holdeplasser, slik at du får full oversikt over når bussen går fra ditt stoppested.

Skolebuss eller rutebuss?

Skoleskyssrutene er både skolebuss og ordinær rutebuss. Det er derfor mulig å benytte bussen også for andre passasjerer enn kun elevene. 

Skoleskyss – informasjon, søknadsskjemaer og reglement

Mer informasjon om skoleskyss finner du ved å klikke på lenken under:

 Mer om skoleskyss