Sammen om D Goe Selskab

Innhold

I løpet av høsten får Birkeland et nytt tilskudd til butikk- og kaféfloraen, når D Goe Selskab åpner dørene i sørenden av Birkeland frikirke.

D Goe Selskab arbeidsgruppa

SAMARBEID: Knut Simen Kirkeholmen Thomassen (folkehelsekoordinator/rehabilitering, f.v.), Vemund Ruud (Birkeland frikirke), prosjektleder Tyra Rachel Torp-Bangsund (ressurssenteret), May Olaug Horverak (læringssenteret) og Margareth Rasmussen (flyktningtjenesten) foran lokalene (bak til venstre) hvor D Goe Selskap vil holde til. Sissel Markussen (dagsenteret) og Elin Mykland (psykisk helse og rus) er også med i arbeidsgruppa for prosjektet.

– Her blir det både bruktbutikk, kafé og systue/håndverkssal i det som tidligere var frokostsalen til Birkeland hotell, opplyser Tyra Rachel Torp-Bangsund. Hun er prosjektleder for den kommunale nyskapningen, som skal driftes på frivillig basis av brukere av ulike kommunale tjenester, som psykisk helse og rus, flyktningtjenesten, læringssenteret og boveiledertjenesten. Prosjektet, som har fått toårig støtte fra Fylkesmannen, vil i tillegg til prosjektlederen kunne lønne en erfaringskonsulent.

Grønn profil

– I kafeen satser vi på enkel servering, som næringsrike kaldretter, smoothies og milkshakes, forteller Torp-Bangsund. I systua/håndverkssalen skal det produseres «grønne» varer for salg.

– Det er viktig for oss å ha ei grønn linje, så vi tenker bærekraftige produkter, som handlenett, såpe, shampoo og lignende. Vi vil bruke materialer av hamp og brennesle, det er veldig kraftig og sterkt stoff og veldig miljøvennlig, presiserer prosjektlederen.

Tar imot brukte ting

I bruktbutikken tar de sikte på å selge det meste de måtte få inn av brukte ting fra birkenesingenes garasjer, loft og kjellere. Prosjektederen oppfordrer derfor bygdefolket til å begynne å samle ting de kan donere til butikken.

– Vi tar gjerne imot både klær, leker, sko, kopper og kar, i grunnen alt, unntatt store møbler og hvitevarer, framholder Tyra Rachel Torp-Bangsund.

Utlån av sportsutstyr

I tillegg til butikk, kafe og systue ønsker D Goe Selskab å kunne tilby utlån av sportsutstyr til barn og voksne, etter modell fra andre kommuner. «Det å kunne ha tilgang på sportsutstyr legger til rette for inkludering ved ulike arrangementer som ski- og sykkeldager på skole, og andre tilsvarende arrangementer. Ved å kunne tilby gratis utlån av utstyr med god kvalitet, vil flere barn og voksne kunne delta i aktiviteter med fellesskapet i nærmiljøet. Vi ønsker derfor å kunne ha en slik tjeneste i tillegg i lokalene våre», skriver Torp-Bangsund i søknaden om prosjektmidler fra Fylkesmannen.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektederen understreker at prosjektet er et samarbeid mellom flere enheter i kommunen. Arbeidsgruppa består sågar av representanter fra ressurssenteret, enhet for psykisk helse og rus, flyktningtjenesten, dagsenteret, læringsenteret og rehabiliteringsavdelingen. Mental Helse Birkenes har også medvirket, mens prosjektet får stor støtte fra kommuneoverlege Dagfinn Haarr. Prosjektet er også invitert med i en forskningsgruppe ved UiA – «Et samfunn for alle» – ved Institutt for psykososial helse.

En meningsfylt hverdag

Filosofien bak tilbudet er at mennesker med ulike utforderinger skal få meningsfylte oppgaver og kunne bidra til samfunnet med det de kan.

– Vi ønsker at folk skal få se disse brukerne fra flere sider, påpeker Torp-Bangsund.

Hun er glad for velviljen fra Birkeland frikirke som stiller lokalene til rådighet. Prosjektet overtar lokalene 1. august og satser på å åpne i slutten av september eller begynnelsen av oktober.

D Goe Selskab logo

EGEN LOGO: Slik ser den nye butikkafeens logo ut. – Det har mye å si for en nystarta bedrift å ha en egen logo. Det ser litt mere proft ut, sier prosjektleder Tyra Rachel Torp-Bangsund.