Populært kongebesøk

Innhold

Hans Majestet Kong Harald ble tatt imot med jubel og applaus i Birkenes, selv om bakgrunnen for besøket denne gangen ikke var av det hjertelige slaget.

Hovedbilde Kongebesøket

Kongen kom for å møte huseiere, bedriftsledere og andre som ble berørt av storflommen som herjet Sørlandet for noen uker siden. Etter en stopp i Drangsholt, hvor han møtte to familier som måtte evakuere boligene sine under storflommen, gikk turen til Tollnes industriområde på Birkeland, hvor Kongen og hans følge møtte ledelsen og de ansatte ved 3B Fibreglass og Foss Fabrikker.

Dramatisk

Begge steder ble Hans majestet grundig orientert om de dramatiske dagene da bedriftene på Tollnes opplevde å få kjellere og produksjonslokaler fylt med vann.

Dugnadsgjeng

Et steinkast fra glassfiberfabrikken ligger den dugnadsbygde hengebrua Flakkebrua ved gapahuken og bålplassen Elveplassen. Her ble kongefølget møtt av kulturleder Wenche Flaa Eieland og den driftige dugnadsgjengen som har vært med på å opparbeide turstiene, bruene og bålplassene i området. Med bålkaffe i koppen lot Kongen seg fortelle om hvordan den flomstore Tovdalselva herjet med turstier og bruer.

Folkehav 

Fra Tollnes gikk ferden opp til kommunehuset, hvor nærmere tusen barn, ungdom og voksne ventet med flagg, sang og hurrarop. Etter at Kongen hadde mottatt folkets hyllest og fått overrakt blomster av de to Engesland-elevene Hendav Saleh og Aslak Kleivane, ventet en bedre «arbeidslunsj» i kommunekantina.

Jordene på Rugsland

Derfra satte kongefølget kursen mot Rugsland, hvor bonde Leif Johan Rugsland tok imot Kongen og viste hvordan de ekstreme vannmassene hadde vasket bort 700 lastebillass med matjord fra jordene hans. Hele grenda og mange fra nabogrendene hadde møtte fram for å hilse Kongen velkommen. 

Se flere bilder fra kongebesøket:

Kongen ankommer 3BKongen på 3BKongen på 3B 2Kongen hilser på WencheKongen på ElveplassenKongen på Elveplassen 2Kongen på Foss FabrikkerKongen på Foss Fabrikker 2Kongen på Foss Fabrikker 3Kongen ankommer kommunehusetBlomsterbarnaKongen ankommer kommunehuset 2Kongen ankommer kommunehuset 3Lunsj på kommunehusetLunsj på kommunehuset 2RugslandRugsland 2Rugsland 3