Meld deg på pårørendeskolen

Innhold

Pårørendeskolen i Birkenes starter kurs for pårørende til personer med demens 18. september på kommunehuset

Pårørendeskolen 2017 red

BILDET: Jenny Therese Imenes-Nyløkken (sykepleier sykehjemmet), Trude Murberg (enhetsleder), Åse Karin Åkvik (sykepleier hjemmesykepleien), Johanna Mollestad Andreassen (Birkenes Sanitetsforening) og Gunn Lisbeth Løvdahl (demenskoordinator) med flere, ønsker velkommen til kurs for nær venn eller pårørende til person med hukommelsessvikt og/eller demenssykdom.

Sted og tid

Sted: Kantina på Kommunehuset
Datoer: 18/9, 25/9, 9/10, 16/10, 23/10
Påmeldingsfrist: 8. september   

Påmelding og nærmere opplysninger

Gunn Lisbeth Løvdahl, tlf. 901 97 270, e-post: gunn.lisbeth.lovdahl@birkenes.kommune.no

Informasjon om pårørende skolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med hukommelsessvikt og/eller demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet. Påmeldingsfrist er satt til 8. september.


Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.
En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Birkenes er i regi av kommunen i samarbeid med Sanitetsforeningen lokalt.  

Temaer på kurset


Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:
• Demenssykdommene - sykdomslære
• Kommunikasjon og samhandling
• Pårørendes opplevelse og egenomsorg
• Verge og vergens rolle i forhold til personer med demenssykdom
• Tilbud i kommunen i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner
Sted: Kantina på Kommunehuset
Samlinger på følgende datoer: 18/9, 25/9, 9/10, 16/10, 23/10
Påmeldingsfrist: 8. september     
Kursavgift: 300 kr. per deltager (inkluderer kursmateriale og servering)


 
Påmelding og  nærmere opplysninger

kontakt: Gunn Lisbeth Løvdahl, tlf. 901 97 270, e-post: gunn.lisbeth.lovdahl@birkenes.kommune.no


 
For mer informasjon, se lenker til:


Pårørendeskolens brosjyre.

www.nasjonalforeningen.no  – Organiserer landets demensforeninger
www.helsedir.no  – Dokumenter om nasjonale satsninger innen demensomsorgen
www.aldringoghelse.no – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse