Opprensking i Osebekken og Møllebekken

Innhold

Osebekken mellom Berse og Flakksvann og nedre del av Møllebekken på Birkeland har nylig hatt besøk av gravemaskin som har rensket opp i bekkeløpene.

Opprensking i Osebekken 1B

Tiltakene er kommet i stand etter befaringer og vurderinger av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO).

Mest i Osebekken

Tiltaket i Osebekken er det største. Opprenskningen av bekkeløpet til Flaksvatn har primært som formål å øke hastigheten på vannstrømmen, og å senke laveste vannstand i Berse til slik det var for en del år tilbake. Håpet er at tiltaket vil ha flere positive virkninger, blant annet på gyteforhold for sjøaure, fugleliv, hindre forsumping rundt Berse og å bedre levevilkårene for elvemusling. Det vil også se penere ut langs bekken, ikke minst når tiltaket blir fulgt opp med fjerning av mye søppel. På gunstig vannstand er håpet at det igjen skal bli mulig å padle mellom Berse og Flaksvatn, slik at tiltaket også er til glede for friluftslivet.

Opprensking etter flommen

Det ble samtidig rensket opp i de nederste 50 meterne av Møllebekken. Der ble bekkeløpet fylt opp med grus og sand under flommen i 2017, slik at vannet tok nye veier og det ikke ble noe markert hovedløp. Løsmassene i det gamle bekkeløpet ble gravd opp, slik at bekkens nedre del framstår mest mulig med kulper og terskler slik den var før flommen. Det antas å ha positiv innvirkning på livet i bekken, blant annet gytemuligheter.

Bildene viser hvordan tiltakene er utført. De to siste bildene viser Møllebekkens utløp før og etter tiltaket. (Alle fotos: SNO)

Opprensking i Osebekken 2 Opprensking i Osebekken 3 Opprensking i Osebekken 4 Opprensking i Osebekken 5