Ønsker du å leie treningstid?

Innhold

Nå er det tid for å søke om treningstid i Birkeneshallen og gymsalen på Valstrand høsten 2017 og våren 2018.

Valstrand kulturarena

Lag, foreninger og frispillgrupper som ønsker å leie Birkeneshallen eller gymsalen i Valstrand kulturarena på ettermiddags og kveldstid høsten 2017 og våren 2018, bes sende elektronisk søknad innen 21. juni 2017. Søknadsskjema finner du på elektronisk søknadssenter på kommunens nye nettside. Velg skjemaet «Utleie av kommunale bygg». Oppgi gjerne et alternativ til ønsket treningstid, da kapasiteten i Birkeneshallen mandag til torsdag er i ferd med å bli sprengt.

Ønsker du mer informasjon; send e-post eller ring sentralbordet på 37 28 15 00.

BILDET: Ønsker ditt lag treningstid i gymsalen i Valstrand kulturarena (bildet) eller Birkeneshallen høsten 2017/våren 2018, så er søknadsfristen 21. juni.