Økonomiplan 2018-2021 Årsbudsjett 2018

Innhold

Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 og Årsbudsjett 2018 ble presentert for  kommunestyret  09.11.2017.

Her kan du lese tekstdelen til Økonomiplanen og årsbudsjettet

Økonomiplan 2018-2021 Årsbudsjett 2018