Økonomi og handlingsplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019

Innhold

Formannskapet behandlet i møte 28.11.2018 administrasjonens forslag til Økonomi og handlingsplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019.

Formannsskapets innstilling er delt og skal behandles i Kommunestyret torsdag 13.12.2018.

Etter kommunlovens § 45 skal   Økonomi og handlingsplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019 ligge ute til offentlig ettersyn i 14 dager ..

Formannskapets innstilling  28.11.2019

Saksframlegg med utvalgs behandling 

Økonomi og handlingsplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019 -Plandokument